logo

Behandelingen

Uw therapeut

Voordat ik ben gestart met de opleiding tot systeemtherapeut (relatie- en gezinstherapie), ben ik opgeleid als psychosociaal werker en behaalde ik mijn Bachelor in Social work. Ik ben tevens opgeleid als Relatie en gezinstherapeut, ook wel Systeemtherapeut genoemd. Ik voltooide mijn opleiding in 2019. Dit is een postdoctorale opleiding op wo master niveau bestaande uit een theoretisch deel, 100 uur supervisie en 25 uur leertherapie. Systeemtherapie is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie. Ik ben lid van de NVRG (Nederlandse vereniging voor relatie en gezinstherapeuten).

Dit jaar rond ik mijn vierjarige opleiding tot Psycho-Hypnotherapeut af omdat ik me graag wil bekwamen in meer lichaamsgericht werken. Wat we meemaken in ons leven slaat zich op in ons lichaam, dat geldt in het in het bijzonder voor onze overtuigingen en nare gebeurtenissen. Daarnaast werk ik graag met non verbale werkvormen. Een beeld of ons lijf zegt soms meer dan duizend woorden. Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse methodieken, zoals Repressietherapie, Reïncarnatie, tijdslijn, EMDR, RET, gedragstherapie, Imaginatie, ACT en werken met persoonlijkheidsdelen, etc. Ik ben lid van de NBVH (Nederlandse beroepsvereniging). En om lid te blijven van beiden beroepsverenigingen dien ik mij regelmatig bij te scholen.

Naast Systeemtherapeut en Psycho-Hypnotherapeut ben ik opgeleid tot EFT relatietherapeut. Ik heb de opleiding EFT (emotional focused therapie) voltooid, wat een belangrijke stroming is binnen de partnerrelatietherapie. Mijn belangstelling voor de intense kracht van gehechtheid en emoties bleek definitief gewekt en ik verdiepte mij meer in gehechtheidsproblematieken hoe dit uitpakt in individuele therapie voor volwassenen en in gezinnen. Ook heb ik me geschoold in Geweldloos Verzet; een methodiek om ouders te helpen het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind te stoppen zonder de relatie te verbreken. Ik bekwaamde mij in de AFFT (attachment focust family treatment), FBT (family based treatment), oplossingsgerichte therapie en MBT (Mentalisatie Bevorderende Therapie). Daarnaast ben ik EMDR (Eye movement desensitisation and reprocessing) practioner in opleiding. Aankomend jaar wil ik mijzelf bekwamen in de Schematherapie.

Psycho-Hypnotherapie

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Trance is een staat van zijn waarin: je dieper ontspant, het denken wat meer loslaat, je minder bewust bent van de omgeving en je aandacht naar binnen richt. Zo kun je contact maken met je onbewuste en je in je eigen innerlijk verdiepen. Je blijft je bewust van wat je doet en wat je zegt en er gebeurt niets wat je niet wilt of waar je niet aan toe bent. Als ik samen met jou de kern van jouw verlangen en doel heb gevonden gaan we vervolgens op zoek naar jouw eigen oplossingen. In contact met jouw onbewuste kun je oude pijn en belemmerende overtuigingen helen én je eigen kracht en hulpbronnen (her)ontdekken. Het wordt duidelijk wát je bent gaan denken, voelen en doen om jezelf staande te houden. Jouw onbewuste laat zuiver zien wat voor jou belangrijk is zodat je dichter bij je kern komt. Hypnotherapie biedt veel mogelijkheden om je op een hele directe manier meer bewust te maken van wie je ten diepste bent; liefde, vrijheid, rust, vertrouwen, dankbaarheid, vreugde en nog veel meer. En hoe meer je je focus hier op kunt houden hoe meer je dit ook in je leven gaat aantrekken. Hypnotherapie is erkend als evidence based therapie.

Dit kan betrekking hebben op symptomen als depressie en andere stemmingsstoornissen, eetproblemen, angsten, nervositeit, spanningen, burnout, emotionele uitbarstingen, bindingsproblemen, verlatingsangst, zingevingsvraagstukken, problemen die je tegen komt in je relatie, bindingsproblemen, seksuele problemen, psychosomatische klachten, rouw en verlies, traumaverwerking, PTSS, acceptatieproblemen, zwangerschapsbegeleiding, etc. Om het onbewuste in beeld te brengen maak ik gebruik van verschillende technieken. Eén daarvan is hypnose. Hypnose is therapie bedoeld om je te laten concentreren op je gevoelens en ervaringen en zodoende contact te leggen met wat er onbewust speelt. Hypnose tovert geen symptomen weg, maar het helpt je om bewust te worden van je onbewuste drijfveren en gedrag.

Trauma therapie

In mijn praktijk maak ik ook gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf of seksueel misbruik. Ook bepaalde angsten en fobieën kunnen goed worden behandeld met EMDR. Vaak gaat het om herinneringen aan nare gebeurtenissen die zich blijven opdringen, zoals angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten kunnen schrik- en vermijdingsreacties zijn.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen er meestal veel baat bij hebben. EMDR is een kortdurende therapievorm. Vaak kunnen mensen al na enkele consulten weer onbelemmerd functioneren.

Individuele therapie

Individuele therapie en coachingsgesprekken zijn zinvol wanneer je niet lekker in je vel zit en het niet goed lukt om hier zelf uit te komen. Mogelijk heb je het gevoel rond te blijven draaien in cirkels. De therapie kan gaan over ingrijpende levenservaringen of psychische klachten, maar evenzeer om een luisterend oor, meeleven en meedenken en het aanreiken van alternatieven. De therapeutische methodiek is uiteenlopend en zal interventies bevatten vanuit de ACT, gedragstherapie, systeemtherapie en/of schematherapie. Mogelijke onderwerpen of aanleidingen voor een individueel of coachingstraject kunnen zijn: identiteit en autonomie, binding en hechting, communicatie, relatie, traumatische ervaringen, levensfases, ouder worden, rollen (kind, ouder, partner), verlies en rouw, somberheid, stress, angst of intimiteit en seksualiteit. In dergelijke gevallen kun je gewoon individueel aanmelden. De behandeling zal dan meer psychotherapeutisch van aard zijn, maar wel met oog voor het relationele. We zullen dus veel aandacht besteden aan familiegeschiedenis en interacties binnen je relatie(s). Ik kan je helpen om je eigen intenties en motivaties te onderzoeken, zodat je beter beslagen ten ijs komt als je moeilijke dingen binnen je relatie bespreekbaar wilt maken. Soms kan het helpend zijn om je partner (of andere familieleden) in een latere fase van de behandeling toch te betrekken, maar dat bepaal je zelf.

Relatietherapie

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en wordt, evenals gezinstherapie, ook wel aangeduid met de term systeemtherapie. Bij relatietherapie denken veel mensen aan de relatie met een partner, maar ook de ouder-kind relatie of een relatie met een belangrijke persoon buiten het gezin valt onder relatietherapie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat mensen samen in gesprek gaan. De relatie en onderlinge patronen staan centraal. Partners worden zich in de therapie bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op de ander hebben. Streven is het vinden van evenwicht en verbinding, het onderzoeken en uitspreken van behoeftes en verlangens. Een belangrijke stroming binnen de relatietherapie is EFT (emotional focused therapy). Mogelijke onderwerpen of aanleidingen kunnen zijn: levensfases zoals samenwonen, zwangerschap, geboorte, scheiding of overlijden. Maar ook uit elkaar groeien, elkaar niet begrijpen, visieverschillen en opvoeding, seksuele problemen, ruzies en agressie, of verliefd worden op een ander.

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en wordt, evenals relatietherapie, ook wel aangeduid met de term systeemtherapie. In geval van gezinstherapie is het gehele gezin in therapie. Vaak is er één gezinslid met klachten of gedragsproblemen, dat noemen we de identified patiënt. Het betekent dat er sprake is van een verstoring in het gezinsevenwicht en de klachten houden het gezin bijeen. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de gezinsleden met elkaar in gesprek gaan. Gezinsleden worden zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed ze hebben op de ander. Streven is het vinden van evenwicht en verbinding, en het onderzoeken en uitspreken van behoeftes en verlangens.

Mogelijke onderwerpen of aanleidingen kunnen zijn: ruzie en (non)communicatie, jaloezie, levensfase (school, uit huis gaan, geboorte, scheiding), nieuw samengesteld gezin, sfeer, visie op opvoeding, regels en afspraken.