logo

Contact

Werkwijze

Na aanmelding via het contactformulier hebben we telefonisch of via mail contact, eventueel overleg en maken we een afspraak. De therapie start met een intakegesprek. We spreken het aantal gesprekken af (meestal 10) en de manier hoe die doelen te verwezenlijken. In een wat langer traject zullen we elk vijfde gesprek evalueren. Tijdens dit gesprek gaan we uitgebreid in op je hulpvraag. Wat zijn de achtergronden van je probleem, welke patronen zijn er ontstaan? Wat heb je al geprobeerd? Aan de hand van je hulpvraag wordt een doel gesteld voor de therapie. Het intakegesprek dient ook als kennismaking. Het is belangrijk dat je het gevoel hebt dat we goed samen kunnen werken. Vervolgens maken we afspraken over de frequentie van de therapiesessies en tijdens die sessies onderzoeken we je probleem dieper.

Contact en aanmelden

Praktijk Charif voor Hypnotherapie, trauma therapie, relatietherapie en Systeemtherapie

Charif El keiraouani

Rotterdam

regio’s: Rijnmond, Haaglanden, Zoetermeer

Telefoonnummer: 06-83070699

Dagen: maandag, dinsdag en woensdag

Behandellocatie: ‘S gravendijksewal 66

Vertrouwelijkheid

Als Psycho-Hypnotherapeut en relatie- en gezinstherapeut ben ik net als b.v. psychologen, psychotherapeuten en huisartsen gebonden aan geheimhouding. Alleen in situaties waarin ernstige risico’s een rol spelen zoals huiselijk geweld of kindermishandeling kan ik soms verplicht zijn dit te melden. In dergelijke gevallen zal daarover altijd eerst met u gesproken worden en bepaalt de uitkomst van dat gesprek mede de noodzaak voor een eventuele melding. Mocht u een klacht hebben over de door mij geboden therapie, laten we hier dan eerst in alle redelijkheid samen over in gesprek gaan. Komen we er samen toch niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie SCAG.